Impactes socioambientals de la cocció d'aliments


La cocció

La cocció d'aliments és una de les necessitats bàsiques de l'espècie humana, tot i que hi ha alguns aliments que no necessiten cocció per poder ser digerits (fruites, moltes verdures, alguns fruits secs, alguns peixos, marisc,...). N'hi ha d'altres que sense el procés de cocció són molt difícilment digeribles (cereals, llegums seques) que són, precisament, la base de l'alimentació mundial. Per altra banda, segons els crudívors, la cocció destrueix moltes propietats dels aliments i baixa el seu poder nutritiu.

 

Sigui com sigui, la major part dels aliments consumits en el món pateixen un procés de cocció abans de ser ingerits, i aquest procés es basa en l'ús d'una font de calor. Segons les dades disponibles, en el 50% de les llars del món (percentatge que augmenta fins el 90% en les zones rurals), aquesta font de calor són combustibles sòlids (carbó, biomassa, restes de collita, etc.), amb els problemes de fums i deforestació que això comporta.


Impactes en països empobrits

SOBRE LES PERSONES

Les dones i els nens són els principals afectats per aquests impactes, ja que a la major part del món són els encarregats de la casa i la cuina.


1- Despesa de temps: la cocció amb llenya implica anar a cercar-la, la qual cosa pot suposar molt de temps i esforços. En el trajecte cap a la llenya, es produeixen atracaments i violacions.

 

2- Malalties respiratòries: les cuines moltes vegades no disposen de cap xemeneia d'extracció de fums, i la combustió de carbó o biomassa provoca tot tipus de contaminants de l'aire, especialment si es fa en cuines poc eficients: partícules en suspensió, monòxid de carboni, òxids de nitrogen, benzè, formaldeid, butadiè i components poliaromàtics com benzo(a)pirè. A més, depenent de la seva qualitat, el carbó pot emetre òxids de sofre i altres elements tòxics com arsènic, plom o fluor.

 

Les malalties poden ser infeccions respiratòries agudes, malalties obstructives pulmonars, càncer de pulmó i altres.

 

En molts països d'Àfrica, per exemple, les dones porten els seus fills petits a l'esquena mentre estan cuinant. Això augmenta molt el risc dels nins de patir malalties respiratòries, ja que juntament amb la gent gran són els més vulnerables.

 

3- Despesa econòmica de la compra de combustibles. La compra de combustibles per cuinar suposa en molts casos una gran part dels ingressos familiars.

 


 SOBRE EL MEDI AMBIENT


1- Deforestació. Més de 2000 milions de persones depenen de biomassa per cuinar el seu menjar, bona part de la qual és fusta. La deforestació és un dels problemes ambientals més greus, contribuint al canvi climàtic i a la degradació dels hàbitats que són el motor de la desparició d'espècies.

 

2- Pèrdua de fertilitat de sòl. L'ús de fems per cuinar és comú en aquelles regions on no hi ha fusta ni cap altre combustible, però sí hi ha bestiar hervíbor. En aquestes zones, els fems d'animals es recullen i es deixen assecar al Sol, per utilitzar-los més tard com a combustible. D'aquesta forma, la matèria continguda en els fems, que d'altra forma passaria a enriquir mineralment la terra, és convertida en fum i la terra s'empobreix.


Impactes en països rics

Les cuines dels països rics funcionen normalment amb gas (metà, butà,...) i electricitat, en un espai o habitació separada de la resta de l'habitatge, i són les dones les principals responsables de fer els menjars, encara que augmenta la proporció d'homes respecte als països empobrits.

 

SOBRE LES PERSONES

Els impactes sobre les persones no són significatius als països rics.


SOBRE EL MEDI AMBIENT

 

1- Emissions de gasos d'efecte hivernacle. Cremar combustibles fòssils (amb contingut elevat de carboni) provoca l'emissió de diòxid de carboni (CO2) i altres gasos derivats de la combustió incomplerta (NOx, SOx,...). Aquests gasos passen a l'atmosfera i contribueixen a augmentar la quantitat dels mateixos a l'atmosfera i, d'aquesta manera, al canvi climàtic.

 


DESTACATS


forn PORTÀTIL 2.0

TLUD-Oven paper updated!

Descarga
TLUD-Oven paper updated
TLUD Oven english-May2017.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.0 MB

4 anys usant el forn TLUD!


"A partir del Maig, amaga sa rocket i treu es forn solar"       Cat & MarcTotes les obres que es mostren en aquesta pàgina estan sota aquesta llicència de Creative Commons